Nieuws

NIEUWS


Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte blijft van ontwikkelingen die er voor u toe doen!
Op deze pagina plaatsen wij de nieuwsbrieven die wij naar onze vaste klanten versturen. Handig denken wij, want zo zijn zij altijd weer terug te vinden voor het geval u ze nodig heeft om iets te controleren. Indien u meent dat een van de onderwerpen aanleiding kan zijn voor actie kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij gaan graag met u in gesprek. 

September 2020


EERSTE UITSPRAKEN:

ontbinding met de nieuwe i-grond lastig


Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is er afgelopen 1 januari 2020 een nieuwe ontslaggrond gekomen: de i-grond, ook wel cumulatiegrond genoemd. Afgelopen zomer hebben Kantonrechters de eerste uitspraken gedaan op verzoeken tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst met een beroep op de i-grond.


Lees verder...

April 2020


ALERT BIJ TRANSITIEVERGOEDING


Transitievergoeding wel bij substantieel minder uren, maar niet bij lager salaris

Bij een structurele vermindering van de betrekkingsomvang, en dat is in de regel aan de orde bij een vermindering van minstens 20% van het aantal uren, heeft de werknemer recht op een overeenkomstig deel van de transitievergoeding.


Lees verder...

April 2020


AANDACHTSPUNTEN NIEUWE CAO PO 2019-2020


Met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 maart 2019 een nieuwe Cao voor het primair onderwijs. Op 11 december 2019 is hierover een akkoord bereikt en nu is ook de integrale tekst beschikbaar gesteld. De nieuwe tekst geldt pas vanaf 1 januari 2020. De Cao loopt overigens al snel weer af: per 1 november 2020. De Cao komt met verplichtingen voor de schoolbesturen, inclusief een deadline.


Lees verder...

Maart 2020


COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID


Vanaf 1 april 2020 kun je als werkgever een aanvraag indienen bij het UWV voor compensatie van transitievergoedingen die je vanaf 2015 hebt betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.


Lees verder...

Februari 2020


COMMISSIE VAN BEROEP OOK VOOR WERKNEMERS OPENBAAR ONDERWIJS


Vanaf 1 januari 2020 vallen werknemers in het openbaar onderwijs onder het arbeidsrecht. Dit betekent onder meer dat ze tegen besluiten geen bezwaar en (hoger) beroep meer kunnen aantekenen (met uitzondering van besluiten over de beschrijving en waardering van een functie).


Lees verder...