Bestuursrecht

BESTUURSRECHT

De overheid, burgers en bedrijven hebben veel met elkaar te maken. Voor een goed verloop hiervan hebben we het bestuurdrecht. Als er toch zaken niet goed gaan kunt u een beroep doen op Vondelkwartier Juristen. Als u niet krijgt waarop u meent recht te hebben, ook indien u om voorzieningen heeft gevraagd die u geweigerd worden, kunt u voor advies bij ons terecht.

Vondelkwartier Juristen gaat primair voor een regeling van het geschil zonder te procederen. Wij benutten mediation en premediation voordat we procedures beginnen tegen de overheid. Maar, als het moet gaan we tot de hoogste instantie!

KENNIS VAN RECHT

Wanneer er strubbelingen ontstaan tussen overheden, burgers en bedrijven is kennis van deze rechtsvorm voor handen bij Vondelkwartier Juristen.
Een aantal voorbeelden waar u mee te maken kunt krijgen:


  • CHECK REGELGEVING, AANVRAGEN EN BESLUITEN
  • AFWIJZING (BIJZONDERE) BIJSTAND
  • OMGEVINGSVERGUNNING
  • VERKEERSBOETES
  • VERVOER NAAR SCHOOL EN TERUG
  • PROBLEMEN MET LEERPLICHT