Arbeidsrecht

ARBEIDSRECHT

Zowel bij het begin als op het eind van een dienstverband hebben wergever en werknemer te maken met een grote hoeveelheid jurische vragen. In de loop van het dienstverband kan dit trouwens ook het geval zijn. U doet er goed aan deze vragen met de juristen van Vondelkwartier Juristen te beantwoorden. 

Doe een beroep op tientallen jaren aan praktijkervaring en -kennis van actuele ontwikkelingen. Ook als u alleen wilt checken of u op de goede weg bent zijn wij er voor u. Bijbeeld om het beschikbare dossier te toetsen.


Soms gaat het hard tegen hard. Ook dan kunnen wij u bijstaan met het maken van documenten, het verzorgen van correspondentie en het voeren van juridische procedures. Hoewel ook dan het bereiken van overeenstemming langs minnelijke weg voorop staat. Bij de meeste conflicten waarbij wij betrokken zijn geweest hebben we een gezamenlijke oplossing tussen werkgever en werknemer bereikt.

VAN BEGIN TOT EIND JURIDISCHE BEGELEIDING

Arbeidsrecht kent vele facetten. Wij staan u bij op alle gebieden, bijvoorbeeld:


  • CHECK VAN EEN NIEUWE ARBEIDSOVEREENKOMST EN -VOORWAARDEN
  • ARBEIDSOVEREENKOMST OF TOCH EEN OPROEPKRACHT?
  • TOEPASSING VAN DE KETENBEPALING, WORDT HET TIJDELIJK OF VAST?
  • BEOORDELING VAN EEN REGELING IN DER MINNE
  • ONTSLAG OP STAANDE VOET
  • DE GANG NAAR HET UWV
  • ONTBINDING DOOR DE KANTONRECHTER