Nieuws februari 2020

COMMISSIE VAN BEROEP OOK VOOR WERKNEMERS OPENBAAR ONDERWIJS


Vanaf 1 januari 2020 vallen werknemers in het openbaar onderwijs onder het arbeidsrecht. Dit betekent onder meer dat ze tegen besluiten geen bezwaar en (hoger) beroep meer kunnen aantekenen (met uitzondering van besluiten over de beschrijving en waardering van een functie).

In plaats hiervan kunnen werknemers tegen een aantal besluiten beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep Funderend Onderwijs. Deze commissie wordt ondersteund door Onderwijsgeschillen in Utrecht.

 

Beroep bij deze Commissie staat open tegen de volgende besluiten:

  1. Disciplinaire maatregelen (behalve ontslag)
  2. Schorsing als ordemaatregel
  3. Het direct of indirect onthouden van promotie (denk hierbij aan de actualisering van de OOP- en directiefuncties)
  4. Overplaatsing in het kader van de bestuursbenoeming
  5. Eenmalige inhouding periodieke verhoging

 

Tegen andere besluiten staat geen beroep open. Daar staat werknemers slechts de gang naar de Kantonrechter open. Los hiervan kan je als werkgever natuurlijk een interne heroverweging mogelijk maken.

Het beroepsrecht, dat in vroeger tijden in de wet was geregeld, vindt zijn grondslag nu uitsluitend nog in de CAO PO en de CAO VO. Daar staat ook dat de werkgever de werknemer bij aangetekende brief op dit beroepsrecht moet wijzen en het adres van de Commissie (Onderwijsgeschillen, Postbus 85191 3508  AD Utrecht) en de beroepstermijn van zes weken met vermelden.


Schoolbesturen in het openbaar primair en voortgezet onderwijs zijn vanaf 1 januari 2020 automatisch bij de Commissie aangesloten.