Nieuws april 2020-2

ALERT BIJ TRANSITIEVERGOEDING 

Transitievergoeding wel bij substantieel minder uren, maar niet bij lager salaris


Bij een structurele vermindering van de betrekkingsomvang, en dat is in de regel aan de orde bij een vermindering van minstens 20% van het aantal uren, heeft de werknemer recht op een overeenkomstig deel van de transitievergoeding. De Hoge Raad heeft dit in 2018 bepaald in het Kolom-arrest, ter voorkoming van het beetje bij beetje verminderen van een dienstverband zonder enige vorm van transitievergoeding. Deze regel is met name relevant als de arbeidsovereenkomst wordt aangepast vanwege langdurige maar gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. 


Maar indien de werknemer minder gaat verdienen zonder urenverlies heeft deze juist weer geen recht op een transitievergoeding. De HR heeft dit recent in het SIPOR-arrest bepaald. De werknemer die na langdurige arbeidsongeschiktheid een lager betaalde functie kreeg bleek geen aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding te hebben. Herplaatsing in een passende functie met een lager salaris zonder urenverlies is volgens de HR  geen beëindiging maar volgens de Hoge Raad de aangewezen weg om ontslag te voorkomen.