Nieuws maart 2020

COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID


Vanaf 1 april 2020 kun je als werkgever een aanvraag indienen bij het UWV voor compensatie van transitievergoedingen die je vanaf 2015 hebt betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.


De aanvraag verloopt via het werkgeversportaal van UWV. Er moeten verschillende documenten worden meegestuurd ter onderbouwing. Om welke documenten het gaat, hangt van het type ontslag af. Houd rekening met een lange wachttijd.


De volgende informatie uit de administratie moet worden meegezonden:

  • een kopie van de arbeidsovereenkomst van de ontslagen werknemer,
  • stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst ten einde is gekomen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals een ontslagvergunning van UWV, een beschikking van de kantonrechter of een beëindigingsovereenkomst (een vso dus, waarin wel moet staan dat langdurige arbeidsongeschiktheid de reden van de contractbeëindiging is),
  • een beschikking van het UWV over de aanvraag van een WIA-uitkering,
  • een verklaring van de werkgever waarin staat dat de werknemer ziek was op het moment dat het contract eindigde, in welke periode de werknemer ziek was en welke bedrijfsarts de ziekte van de werknemer heeft vastgesteld,
  • bewijs van betaling van de transitievergoeding (een bankafschrift),
  • gebruikte gegevens voor de berekening van de betaalde transitievergoeding,
  • loonstroken rondom de ziekteperiode van de ontslagen werknemer.


Soms verlangt UWV van de aanvrager dat hij nog aanvullende informatie opstuurt.
Let wel: de compensatie is beperkt tot de opbouw tot het einde van de reguliere wachttijd. Als de arbeidsovereenkomst daarna heeft voortgeduurd wordt voor de daarna  opgebouwde transitievergoeding geen compensatie verleend.